Infographics: Så här ska du göra i olika situationer med anledning av Coronaviruset

Vi är flera månader inne i coronakrisen och många börjar vänja sig vid det nya normala som börjat råda. Men den friare strategin i Sverige har lett till att det kan vara svårt att tolka hur man ska bete sig och förhålla sig till olika situationer beroende på hur gammal man är, om man har luftvägssymptom och om man tillhör en riskgrupp eller inte.

Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram en så kallad infographic som sammanfattar vad man kan göra och inte kan göra beroende på vilken grupp man tillhör, för att minska smittspridningen.

Infographics för coronaviruset