VR förenar mamma med sitt avlidna barn

Det är ingen hemlighet att teknik utvecklas snabbt. Nyligen användes VR-tekniken för att förena en mamman med sitt barn som flera år tidigare avlidit p.g.a cancer. Detta hände i Sydkorea och barnet studerades från tidigare inspelningar för att återskapa hennes rörelser så troget den verkliga flickan som möjligt.

Det här blev en möjlighet för en mamma att kunna ta ett slutgiltigt farväl av sin dotter. Frågan är hur mycket av våra liv kommer ske i den verkliga världen om 20 år och hur mycket som kommer ske i virtuella världar, och kommer våra döda verkligen vara döda när de går att återskapa i virtuella världar med allt mer trogna personligheter.